Off Canvas sidebar is empty

Impressum / Privacyverklaring / Algemene Handelsvoorwaarden

UMAREX GmbH & Co. KG
Afdeling Laserliner
Donnerfeld 2
D 59757 Arnsberg
Germany

Tel. +49 2932 638-300
Fax +49 2932 638-333
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.laserliner.com
www.4k5tools.com

Persoonlijk aansprakelijke partner:
UMAREX Verwaltungs GmbH

Gedelegeerd bestuurders bevoegd tot vertegenwoordiging:
Wulf-Heinz Pflaumer
Eyck Pflaumer, Martin Wonisch, Matthias Strack

Register rechtbank: Arrondissementsrechtbank Arnsberg
Registratie nummer: HRB 493

Btw nr. volgens paragr. 27 a Wet op de omzetbelasting DE:
DE123887303

Onze Algemene Handelsvoorwaarden, die u hier als PDF-bestand kunt downloaden, zijn van toepassing.

Privacyverklaring

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij informeren u hiermee over het type en de omvang van de persoonlijke gegevens, die wij bij uw bezoek aan onze internetpagina’s en onze aanwezigheid op Social Media verzamelen. De volgende verklaring inzake gegevensbescherming geldt daarbij voor deze internetpagina en voor de Facebook, Instagram en LinkedIn pagina van 4K5.

UMAREX GmbH & Co. KG neemt de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Bovendien vinden wij het belangrijk dat u op elk moment weet, wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij ze gebruiken. Als privaatrechtelijke onderneming zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Duitse wet op gegevensbescherming (BDSG) en de Duitse wet op de telecommunicatie- en telemediagegevensbescherming (TTDSG). Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door externe dienstverleners in acht worden genomen.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidstekorten kan vertonen. Een complete bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend binnen het kader van de bepalingen van de Duitse wet op gegevensbescherming. Onderstaand informeren wij u over soort, omvang en doel van de verzameling en het gebruik van persoonsgerelateerde gegevens. U kunt deze informatie te allen tijde via onze website oproepen.

 1. Algemeen

Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden.

Bij het bezoek aan onze internetpagina en bij iedere oproep van een bestand wordt door onze webserver resp. de provider van de pagina protocolinformatie over deze processen verzameld en opgeslagen als 'server-logfiles' (bijv. datum en tijd van de oproep, URL van de verwijzende pagina, opgeroepen bestand, hoeveelheid verzonden gegevens, browsertype en -versie evenals uw IP-adres).

 1. Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon

Verantwoordelijke in de zin van de AVG, anderen in de lidstaten van de Europese Unie van toepassing zijnde wetten op gegevensbescherming en andere bepalingen met een privacyrechtelijk karakter is UMAREX GmbH & Co. KG. Contactgegevens enz. vindt u in het impressum.

 1. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke is: Extern:
VIA Consult GmbH & Co. KG, Frau Dr. Hanni Koch
Martinstraße 25
57462 Olpe
+ 49 (2761) 83668 – 0
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Elke betrokken persoon kan te allen tijde met vragen of suggesties over gegevensbescherming rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

 1. Persoonsgerelateerde gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens betreffen informatie die kan worden gebruikt om meer te weten te komen over uw persoonlijke of zakelijke details (bijv. naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum of e-mailadres). Bij informatie die wij niet (of slechts met onevenredige moeite) aan u persoonlijk kunnen relateren, bijvoorbeeld door de informatie te anonimiseren, betreft het geen persoonsgerelateerde gegevens.

Persoonsgerelateerde gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden alleen verzameld als u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Wij verzamelen persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming.

 1. Persoonsgerelateerde gegevens in het contactformulier

Op onze internetpagina bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via e-mail en/of via een contactformulier. Uw in het contactformulier ingevoerde persoonsgerelateerde gegevens (verplicht in te vullen velden: onderwerp, aanspreektitel, naam, voornaam, e-mail, soort klant (consument, handelaar, persvertegenwoordiger, autoriteit/openbare inrichting), land; optionele gegevens: telefoon, adres) en uw bericht worden alleen voor het beoogde doel van de verwerking van uw contactopname als gecodeerde e-mail (TLS-codering) naar ons opgestuurd en door ons opgeslagen en verwerkt.

Wij verwerken deze gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten het concern. Een afstemming van de zo verzamelde gegevens met gegevens die eventueel door andere componenten onzerzijds worden verzameld, vindt evenmin plaats.

 1. Persoonlijke gegevens in het online reparatieformular

U kunt gebruik maken van het serviceformulier om ons uw reparatieaanvraag online toe te zenden. De door u ingevoerde gegevens worden per e-mail naar een algemene mailbox van UMAREX gestuurd.

De persoonsgerelateerde gegevens die u op het serviceformulier invult, worden alleen gebruikt om uw reparatie- of kalibratieaanvraag te verwerken. Deze omvatten:

bewijs van openstaande klantenvorderingen

bewijs voor de door u aangevraagde service

mogelijkheid om contact met u op te nemen in geval van verdere vragen

eerder aan het apparaat uitgevoerde reparaties

Aangezien de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens noodzakelijk is voor de verwerking van uw aanvraag en voor de uitvoering van het contract, bijvoorbeeld voor de levering van goederen of voor precontractuele maatregelen bij aanvragen, baseert de verwerking op art. 6 lid 1 sub b AVG.

 1. Sollicitatie

U kunt uw sollicitatie indienen per post of per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Wanneer u bij ons solliciteert, dan verwerken wij die informatie die wij in het kader van uw sollicitatieprocedure van u krijgen, bijv. door uw sollicitatiebrief, curriculum vitae, getuigenissen of andere contactmogelijkheden. Voor ons relevant zijn naast uw contactgegevens met name informatie over uw opleiding, uw kwalificatie, uw werkervaring en uw vaardigheden. Wij zullen u alleen beoordelen op uw geschiktheid voor de betreffende vacature, u hoeft ons dus geen foto op te sturen.

Uw gegevens worden aanvankelijk uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van de sollicitatieprocedure en voor de beslissing over een dienstverband. De wettelijke basis voor deze verwerking is § 26 lid 1 BDSG (Duitse wet inzake gegevensbescherming). Bij een succesvolle sollicitatie worden deze gegevens opgenomen in uw persoonlijke dossier. Alle sollicitaties blijven in ons bezit tot 6 maanden na afsluiting van de selectieprocedure, en worden dan definitief verwijderd resp. volledig aan u teruggestuurd. Indien dat uw sollicitatie onze belangstelling heeft gewekt, wij u echter nog geen baan kunnen aanbieden, dan verzoeken wij u door middel van uitdrukkelijke toestemming om uw sollicitatiegegevens langer te mogen bewaren, om hiermee voor latere vacatures rekening mee te kunnen houden.

Uw gegevens worden alleen verzameld of verwerkt door personen die verantwoordelijk zijn voor de afwikkeling van de sollicitatie. Indien u solliciteert voor een functie bij een van de ondernemingen van ons concern, dan worden deze gegevens met het oog hierop overgedragen aan deze onderneming.

 1. Gebruik van cookies

Onze internetpagina maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden waarmee op het eindtoestel van de gebruiker specifieke, aan de gebruiker gerelateerde informatie wordt opgeslagen terwijl hij de internetpagina bezoekt.

Sommige cookies zijn essentieel voor het functioneren en de voorstelling van de aanwezigheid op het internet en verzamelen geen persoonlijke informatie. Andere daarentegen maken het mogelijk om uw bezoek aan pagina’s aan te passen aan uw voorkeuren en uw gedrag als gebruiker. In dit geval vragen wij bij het eerste bezoek aan onze website uw toestemming om deze optionele cookies te plaatsen.

Door wijziging van de instelling van de betreffende internetbrowser kan het plaatsen van cookies voor alle internetpagina's worden verhinderd. U kunt uw browser instelling naar believen configureren en bijv. het accepteren van cookies van derde partijen of alle cookies weigeren. Reeds geplaatste cookies kunnen weer worden verwijderd. Wij wijzen erop dat u eventueel niet alle functies van deze website kunt benutten.

De informatie van de cookies wordt niet in verbinding gebracht met eventueel door u ter beschikking gestelde persoonsgerelateerde gegevens.

 1. Google Analytics

Deze internetpagina maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Verantwoordelijke instantie is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland).

Indien u de IP-anonimisering op deze internetpagina hebt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten inzake de Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte tevoren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. In opdracht van de provider van deze internetpagina gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de internetpagina te analyseren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten op deze internetpagina en om andere met het gebruik van de internetpagina en het internet verbonden diensten te verrichten tegenover de provider van de internetpagina.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt de installatie van deze cookies door middel van een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet in volle omvang over alle functies van deze internetpagina kunt beschikken. Bovendien kunt u de verzameling en verzending van de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de internetpagina refererende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

U kunt de verzameling door Google Analytics verhinderen door op de onderstaande link te klikken. Daardoor wordt een 'Opt-Out-Cookie' geïnstalleerd, dat een toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan onze internetpagina voorkomt

Google Analytics deactiveren

Voor nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming verwijzen wij naar http://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies. Wij willen u erop wijzen dat de op deze internetpagina gebruikte tool Google Analytics werd uitgebreid met de code 'anonymizeIp' om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zog. IP-masking) te waarborgen.

 1. Joomla!

Joomla! is een Open Source project, een webgebaseerd content management systeem, waarmee men een website en online toepassingen kan aanmaken. Het auteursrecht op de Joomla! software en de standaard modellen berust bij Open Source Matters, Inc. Elk gebruik, elke kopie, wijziging of distributie van Joomla! kan plaatsvinden onder de GNU General Public License.

 1. Opmerking over externe links

Deze internetpagina bevat koppelingen naar internetpagina's van derden ('externe links'). Voor de inhoud van deze internetpagina's is de betreffende exploitant aansprakelijk. De aanbieder heeft de vreemde inhouden bij de eerste koppeling van de externe links dienaangaande gecontroleerd op eventuele overtredingen. Op dat tijdstip waren geen overtredingen geconstateerd. De aanbieder heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgevingen en de inhouden van de gekoppelde pagina's. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de achter de verwijzing of link liggende inhouden zelf gebruikt. Een voortdurende controle van de externe links zonder concrete aanwijzingen voor overtredingen kan niet van de aanbieder worden verlangd. Bij kennis van overtredingen worden dergelijke externe links echter onmiddellijk verwijderd.

 1. YouTube/ Cliplister

Op onze internetpagina maken wij gebruik van componenten (video's) van de onderneming YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, VS, een onderneming van Google Inc., Amphi-theatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Verantwoordelijke instantie is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Hierbij maken wij gebruik van de door YouTube ter beschikking gestelde optie '- Geavanceerde privacymodus -'.

Wanneer u een pagina oproept met een ingebedde video, wordt een verbinding naar de YouTube-servers tot stand gebracht en daarbij de inhoud door mededeling aan uw browser op de internetpagina weergegeven.

Volgens de gegevens van YouTube worden in de '- Geavanceerde privacymodus -' alleen gegevens naar de YouTube-server verzonden wanneer u de video bekijkt. Wanneer u tegelijkertijd bij YouTube bent ingelogd, wordt deze informatie toegewezen aan uw account bij YouTube. U kunt dit verhinderen door u voor uw bezoek aan onze internetpagina van uw account af te melden.

Meer informatie over de gegevensbescherming van YouTube wordt door Google ter beschikking gesteld onder de volgende link: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Om u onze actuele producten te kunnen presenteren, integreren wij op onze website video's via interfaces naar diensten van het bedrijf Cliplister GmbH, Schauenburgerstraße 116, 24114 Kiel, Duitsland ('Cliplister').

Wanneer u onze website bezoekt, brengen wij via webinterfaces een verbinding tot stand met Cliplister om u de content in de best mogelijke vorm ter beschikking te kunnen stellen. Daarbij worden, voor een optimale en rechtszekere weergave van de content, uw IP-adres en apparaatspecifieke informatie aan Cliplister doorgegeven, door Cliplister gecodeerd en in geanonimiseerde vorm geregistreerd. Cliplister zal geen andere persoonsgerelateerde gegevens van u verwerken of opslaan. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 sub 1 f AVG.

Voor meer informatie over de gegevensverwerking door Cliplister en uw rechten verwijzen wij naar de privacyverklaring: https://www.cliplister.com/datenschutz.html.

 1. Social Media

Wij zorgen ervoor dat wij online aanwezig zijn binnen sociale netwerken om met de daar actieve belangstellenden te communiceren en hen over ons te kunnen informeren.

Gegevens van de gebruikers kunnen door de provider daarbij buiten de ruimte van de Europese Unie worden verwerkt. Hierdoor kunnen voor de gebruikers risico’s ontstaan, omdat zo bijv. het doen gelden van de rechten van de gebruikers moeilijker zou kunnen worden.

De door u bezochte Social Media pagina biedt u de mogelijkheid om op onze bijdragen te reageren, hierop commentaar te geven, zelf een User-Post aan te maken en om ons privé berichten te sturen met persoonlijke verzoeken. De in dit kader door u meegedeelde en voor ons toegankelijke gegevens (bijv. gebruikersnaam, foto’s, evt. interesses, contactgegevens) worden door ons uitsluitend gebruikt met het oog op communicatie met de klant en diens belangstelling. Het is in ons belang u een platform te bieden, waarop wij u actuele informatie aanreiken en met behulp waarvan u uw verzoeken aan ons kunt richten en wij daar zo snel mogelijk op kunnen reageren.

Wij verwerken naast de fundamentele functies van de pagina verder geen gegevens. Gelieve er rekening mee te houden dat de provider Tracking Tools zoals cookies kan inzetten, onafhankelijk van het gebruik van de pagina door ons.

Wij informeren u over de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van de door ons ter beschikking gestelde online aanwezigheid. Der EuGH (Hof van Justitie van de Europese Unie) heeft in zijn vonnis van 5 juni 2018 de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de providers en van de beheerder van de pagina bevstigd.

Voor een gedetailleerde voorstelling van de betreffende verwerking en de mogelijkheden om verzet aan te tekenen (Opt-Out) verwijzen wij naar de informatie van de door ons in de hand genomen provider. Ook in het geval van vragen om inlichtingen en het doen gelden van gebruikersrechten wijzen wij erop, dat deze het meest effectief bij de providers kunnen worden ingediend. Alleen de providers hebben telkens toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct adequate maatregelen treffen en inlichtingen verschaffen. Mocht u toch hulp nodig hebben, dan kunt u zich wenden tot ons.

Wij beheren de volgende presenties:

• Facebook (Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland) – Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads und http://www.youronlinechoices.com

• Instagram (Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland) – Datenschutzerklärung: http://instagram.com/about/legal/privacy/

• LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland) – Datenschutzerklärung https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

• TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland) - Datenschutzerklärung: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/nl-NL

 1. Google Web Fonts

Deze pagina gebruikt voor de uniforme voorstelling van lettertypen zogenaamde Web Fonts, die door Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, beschikbaar worden gesteld. Verantwoordelijke instantie is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache, om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor krijgt Google er weet van, dat via uw IP-adres deze website werd opgeroepen. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt op grondslag van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (Duitse wet inzake gegevensbescherming).

Wij hebben een gerechtvaardigd belang in de uniforme voorstelling van de tekst op een website. Indien werd gevraagd om toestemming daarvoor (bijv. een toestemming voor de opslag van cookies), dan gebeurt de verwerking uitsluitend op grondslag van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan op elk moment worden herroepen.

"Wanneer uw browser Web Fonts niet ondersteunt, dan wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

"

 1. Wettelijke basis voor de verwerking

Als wij toestemming vragen voor bepaalde verwerkingen, zijn deze gebaseerd op art. 6 lid 1 sub a AVG. Indien de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens vereist is voor de vervulling van een contract, bijv. voor de levering van goederen of voor precontractuele maatregelen, zoals bij aanvragen, baseert de verwerking op art. 6 lid 1 sub b AVG. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting tot verwerking van persoonsgerelateerde gegevens, zoals voor de vervulling van fiscale verplichtingen, baseert de verwerking op art. 6 lid 1 sub c AVG. Als een verwerking van persoonsgerelateerde gegevens niet op een van de bovengenoemde punten baseert, verwerken wij gegevens ter waarborging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming (verbetering van de bedrijfsvoering) conform art. 6 I lit. f DSGVO. Daarbij letten wij altijd op dat er geen beschermenswaardig belang van de betrokken persoon wordt aangetast dat zwaarder weegt dan ons gerechtvaardigd belang.

 1. Duur waarvoor de persoonsgerelateerde gegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de geldende wettelijke bewaringstermijn. Na afloop van de termijn worden de betreffende gegevens uit routine verwijderd, mits deze niet meer vereist zijn voor de vervulling of uitwerking van een contract.

Indien u ons een e-mail stuurt via het contactformulier, dan komen uw e-mails binnen bij de betreffende postvakken en worden daar voor onbepaalde tijd gearchiveerd.

Uw gegevens voor de Newsletter worden bij ons gebruikt tot aan uw herroeping, om u onafgebroken over nieuwigheden te kunnen informeren.

Uw gegevens, die in het kader van onze online aanwezigheid worden opgeslagen, worden – voor zover dit voor ons mogelijk is – bij beëindiging van de exploitatie van de pagina verwijderd.

 1. Rechten van betrokkenen

U heeft te allen tijde het recht, volgens art. 15 DSGVO, om informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en het doel van het opslaan daarvan te krijgen. Uw instemming met de opslag en het gebruik van uw gegevens kunt u op elk moment schriftelijk herroepen. Bovendien heeft u het recht om verzet aan te tekenen tegen een verwerking om gerechtvaardigde redenen, art. 21 DSGVO. U heeft naast de herroeping het recht om de rechtzetting (art. 16 DSGVO) en de beperking van de verwerking (art. 18 DSGVO) en blokkering of verwijdering van uw gegevens (art. 17 DSGVO) te verlangen.

U heeft het recht om u conform art. 77 DSGVO voor klachten tot de bevoegde toezichthoudende instantie (voor NRW: Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (De toezichthouder van de deelstaat voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Noordrijn-Westfalen) in Düsseldorf) te wenden. Bovendien heeft u het recht om de door u meegedeelde gegevens overgedragen te krijgen in een machineleesbaar formaat.

Wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u zich ook rechtstreeks tot ons wenden (verantwoordelijke instantie: zie Impressum). Bij alle vragen en vragen om inlichtingen, aanvragen of bezwaren kunt u zich daarnaast rechtstreeks wenden tot onze externe gemachtigde voor gegevensbescherming.

 1. Veiligheid

Wij maken gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door u verstrekte persoonsgerelateerde gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en aangepast aan de stand van de techniek.

     19. Apps & Software

Laserliner biedt een aantal apps om te downloaden die kopers extra mogelijkheden bieden.

Het gebruik van onze apps is over het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens. Voor zover in onze apps persoonsgegevens (foto's of locatie) worden verzameld, gebeurt dit altijd op vrijwillige basis. Laserliner verwerkt deze gegevens niet en geeft ze ook niet door aan derden.

Alle persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de geldende regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

Zoek naar een product

 
 

Hier vindt u onze actuele on-line Catalogus

Kleinere ecologische Voetafdruck

Health & Home

BBQ en Keuken

BBQ

Speciaalzaak-programma

Detailhandel-programma

DIY-programma

MeasureNote

MeasureNote

CenterScanner Plus

Blätterkatalog 2016

 


is een wereldwijd competente partner. Bij de planning, bouw, modernisering, sanering en renovatie, worden Laserliner instrumenten gekenmerkt door talrijke technische innovaties. Met 4 jaar garantie worden duidelijke voordelen en overtuigende prestaties  geboden. Laserliner meettechniek zorgt voor meer veiligheid en betrouwbaarheid op bouwplaatsen, in handel en industrie.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.